Articles

Arkadiusz Domagała : 0000-0003-4974-7618

arkadiusz.domagala@uwr.edu.pl

Articles

Powstanie Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kontrowersje dotyczące autorstwa i podziału ról w przygotowywaniu i przyjęciu tekstu dokumentu

AbstractDownload article

protection of human rights, the Universal Declaration of Human Rights, the creators of the UDHR, the United Nations Commission on Human Rights, ochrona prawa człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka, twórcy Powszechnej deklaracji praw człowieka, Komisja Praw Człowieka ONZ

Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout