Articles

Joanna Brzezińska : 0000-0002-5030-3363

Articles

Go to page: 12 > >>

Temporalne aspekty kontratypu obrony koniecznej

Download article

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk

Download article

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa

Download article

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa

AbstractDownload article

Penal Code, crime of infanticide, emotional disturbance, labour, psyche of a woman

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym

AbstractDownload article

homicide, aggravated crime, premeditated murder

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim

AbstractDownload article

organized crime, financial crimes, cybercrimes, illegal trade

The problem of women’s crime. Selected tendencies

AbstractDownload article

women’s crime, female perpetrators, aggression

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego

AbstractDownload article

the crime of rape, qualifying hallmarks, the modified type of crime

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Download article

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”

AbstractDownload article

act of lesser gravity, offence treated less severely, level of culpability

Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym

AbstractDownload article

homicide, life sentence, aggravated crime, premeditated murder

“Cruelty” as a qualified hallmark of the crime of murder and rape

AbstractDownload article

“particular cruelty”, aggravated crimes, homicide, rape

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout