Articles

Piotr Ochman : 0000-0001-5590-3299

Articles

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych

Download article

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Remarks on codex crimes of capital fraud (art. 311 CC) in the background of neighbouring countries

AbstractDownload article

capital fraud, economic fraud, economic crime, penal economic law, comparative penal economic law

Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

AbstractDownload article

criminal law, criminal liability of public officers

Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation (Chapter XXXVI of Criminal Code)

AbstractDownload article

penal economic law, economic crimes, crimes against economic circulation, statistics of crimes against economic circulation

Shadow banking a prawo karne gospodarcze

AbstractDownload article

shadow banking, criminal economic law, prawo karne gospodarcze, parallel banking, illegal financial activity

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

AbstractDownload article

insurance intermediation, economic law, criminal economic law

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

AbstractDownload article

penal measure, ban on performing functions in a commercial company, executing the penal measure, prohibition of holding certain positions, legal consequences of conviction

Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures (Warszawa 2015, pp. 395)

Download article

Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout