Articles

Rafał Mundry

Articles

Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) — stan na 1 grudnia 2011 roku

AbstractDownload article

Nowe technologie ICT w polskich przedsiębiorstwach na tle Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Struktura długotrwałego bezrobocia LTU w Unii Europejskiej

AbstractDownload article

bezrobocie, wskaźnik zatrudnienia, Unia Europejska. Strategia Europa 2020, krzywa Beveridge’a, unemployment, employment rate, European Union, Europe 2020, Beveridge curve

Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza

AbstractDownload article

central bank, money, interest rate, Asia, bank centralny, pieniądz, stopa procentowa, Azja

Problemy w realizacji i erozja strategii polityki monetarnej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout