Articles

Jan Krasicki : 0000-0003-2700-7715

Articles

Go to page: 12 > >>

Pokój i „Święty-pokój”. Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i „sprawami z tym związanymi”

AbstractDownload article

Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni

AbstractDownload article

revolution, Warsaw School of historians of ideas, revolutionary mentality, French Revolution, myth, sacrum, evil, Enlightenment, religion, eschatology

Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”

AbstractDownload article

Neo-Kantianism, Judaism, the Other, dialogue, Nazism, “pure reason”

Sięgać niemożliwego. O trylogii Antoniego Kamińskiego

AbstractDownload article

Człowiek w horyzoncie metafizyki [Damian Michałowski, Człowiek i metafizyka. Wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi]

Download article

Rosyjskie wartości i Ameryka Od „bohatera naszych czasów” do „Ostatniego Człowieka”1

AbstractDownload article

Recenzja: Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego [Anna Dziedzic, "Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego"]

Download article

Recenzja: Logos większy niż ratio

Download article

Recenzja: Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej [Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej]

Download article

Recenzja: Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności [Lilianna Kiejzik, "Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności"]

Download article

Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]

Download article

Recenzja: Józef Tischner i problem zła

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout