Articles

Mirosław Kocur : 0000-0002-7329-122X

miroslaw.kocur@uwr.edu.pl

Articles

Culture within the boundaries of nature. Daniel Everett and the Pirahã (PK XIV/1 2012)

Download article

Maska jako aktorka

AbstractDownload article

mask, actor, performative analysis, maska, aktor, analiza performatywna

Kultura w granicach natury. Daniel Everett i Pirahã

AbstractDownload article

Praktykowanie tragedii w antyku

Download article

Lemury na Madagaskarze. Ku performatyce posthumanistycznej

AbstractDownload article

performance, posthumanities, participation, lemurs, animal studies

Tragedia jako objawienie. Geneza tragiczności chrześcijańskiej

Download article

Performatyka wizualności. Wayang kulit na wyspie Bali

AbstractDownload article

»Mankind«: performans metateatralny

Download article

Przestrzeń peripersonalna w jaskiniach paleolitycznych

AbstractDownload article

Recenzja: Barbarzyńcy u bram Imperium, pod red. Stanisława Turleja, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2007, (Mediterraneum IV), s. 312

Download article

Recenzja: Brutus i Baloo idą na pogrzeb

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout