Articles

Renata Tańczuk : 0000-0002-9880-8846

renata.tanczuk@uwr.edu.pl

Articles

Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej

Download article

Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu

AbstractDownload article

the Anthropocene, climate change, sound, soundscape, dark ecology, antropocen, zmiany klimatu, dźwięk, pejzaż dźwiękowy, ciemna ekologia

Groza kolekcji naturaliów

AbstractDownload article

The horror of natural history collections (PK XIV/1 2012)

Download article

O serdecznym opisie przedmiotu

Download article

Audiosfera powojennego Wrocławia w relacjach autobiograficznych pierwszych jego mieszkańców

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout