Articles

Zoriana Rybczyńska

Articles

Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi

AbstractDownload article

urban activism, urbanism, urban policies, participation, local communities, culture of participation, city

Potęga i niemoc spojrzenia Meduzy: alternatywne przewodniki miejskie jako realizacja nowej utopii

AbstractDownload article

W poszukiwaniu muzyki sfer — o praktykach artystycznych Pawła Tyczyny i Mikołajusa Konstantinasa Čurlionisa

AbstractDownload article

Dynamiczny model kultury futuryzmu ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografi i Mychajla Semenki

AbstractDownload article

Krajobraz jako cultus agri i cultus animi

AbstractDownload article

Krajobraz jako cultus agri i cultus animi

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout