Artykuły

Joanna Komorowska

Artykuły

Quod animi mores i psychologia Klaudiusza Galena

Pobierz artykuł

Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w platońskim Protagorasie

AbstractPobierz artykuł

Platon, Protagoras

Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu O duszy

Pobierz artykuł

Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”

Pobierz artykuł

Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy