Articles

Anna Muszyńska

Articles

Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu

AbstractDownload article

stalking, crime, aggrieved, attempt on one’s life, harassment

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractDownload article

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym

AbstractDownload article

ex-officio remedy, remedy, criminal law, crime

An obligation to remedy damage in connection with an early release on licence

AbstractDownload article

remedying damage, compensation, release on licence, compensatory measure, offender, aggrieved party

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractDownload article

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

AbstractDownload article

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Download article

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

crime, victim, damage, compensation, claim

Znaczenie opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu w sprawach z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Download article

O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku

AbstractDownload article

crime, precautionary measure, addiction therapy, intoxicant, addiction

Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout