Articles

Renata Przybylska

Articles

Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych

AbstractDownload article

style, the language of politics, rhetoric, public communication, styl, język polityki, retoryka, komunikacja publiczna

Jak stworzyć typologię wystąpień publicznych polityków

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout