Articles

Ewa Andrysiak

Articles

Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

AbstractDownload article

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Kalisz, biblioteki gimnazjalne, University Library in Poznań, Kalisz, secondary school libraries

X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu 14–16 września 2007

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout