Articles

Andrzej Szwarc

Articles

Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym (Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422)

Download article

Aktualne aspekty zjawiska kryminalizacji dopingu w sporcie

AbstractDownload article

doping in sport, criminal liability, principle of subsidiarity of criminal law and criminal liability as ultima ratio, principle of the cohesion of criminal law, organised doping activity in the context of organised crime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout