Articles

Lech Dubel

lech.dubel@poczta.umcs.lublin.pl

Articles

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą

AbstractDownload article

freedom, socialism with ahuman face, revisionism, Czechoslovakia, Prague Spring

„Ze stanowiska katolickiego”. Ks. Józefa Kobylińskiego koncepcja totalizmu państwowego

AbstractDownload article

Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina

AbstractDownload article

revolutionary intelligentsia, intellectual worker, education as property, critic of socialist programmes, exploitation of uneducated proletarians by socialist

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout