Articles

Paweł Bała

pbala1@wp.pl

Articles

„Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. Ustawa konstytucyjna RP z 1935 roku w perspektywie decyzjonistycznej

AbstractDownload article

Oświata w państwie autorytarnym. Spór o charakter szkoły w II Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout