Articles

Małgorzata J. Januszewska : 0000-0001-5893-9561

Articles

Analiza form zatrudnienia w Polsce

AbstractDownload article

agency contract, contract work, employment, employment contract, labour costs, service contract, koszty zatrudnienia, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, zatrudnienie

Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce

AbstractDownload article

analfabetyzm, kultura, polityka kulturalna, programy operacyjne, sztuka, zjawiska społeczno-kulturowe, art, cultural policy, culture, illiteracy, operational programs, sociocultural phenomena

Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce

AbstractDownload article

finansowanie kultury, instytucje kultury, kultura w Unii Europejskiej, kultura, polityka kulturalna, cultural institutions, cultural policy, culture in the European Union, culture, financing of culture

Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

AbstractDownload article

consumers’ characteristics, consumption patterns, cultural market, elderly people on culture market, elders’ consumption patterns, charakterystyka konsumentów, konsumpcja u seniorów, modele konsumpcji, rynek kultury, seniorzy na rynku kultury

Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce

AbstractDownload article

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractDownload article

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

AbstractDownload article

absolwent, bezrobocie, edukacja, niedostosowanie do potrzeb rynku, rzemieślnicy, sektor MMSP, graduate, unemployment, education, maladjustment to market needs, craftsmen, MSME sector

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout