Articles

Helena Sojka-Masztalerz : 0000-0001-8225-2735

Articles

O inwektywach zwierzęcych w języku polskim

AbstractDownload article

Nowa władza, nowe porządki, nowi mówcy. Wzorzec gatunkowy a przemówienia agitacyjne wygłaszane po wyborach do Ukraińskiego Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukrainy w październiku 1939 roku

AbstractDownload article

the press of Lvov, agitation, ideology, propaganda, elections, prasa lwowska, agitacja, ideologia, propaganda, wybory

Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout