Articles

Rafał Wojciechowski : 0000-0002-1105-0973

Articles

Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego

AbstractDownload article

Kilka uwag o zagadnieniu wykonalności wyroku arbitrażowego w doktrynie prawnej XII-XIII w.

AbstractDownload article

Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa

AbstractDownload article

societas, partnership, consilia, Alexander Tartagnus, Gesellschaft

Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku

AbstractDownload article

Compromissum według glosatorów i komentatorów

AbstractDownload article

Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

AbstractDownload article

entrepreneurship, lex mercatoria, commercial law, Roman law, przedsiębiorczość, lex mercatoria, prawo handlowe, prawo rzymskie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout