Articles

Aleksandra Kaczmarczyk

aleksandra.kaczmarczyk@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Odofredus

AbstractDownload article

Zagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora Summae Trecensis oraz Placentinusa i Azona

AbstractDownload article

De falcone Bartolusa de Saxoferrato

AbstractDownload article

quaestiones, consilia, tractatus, Bartolus de Saxoferrato

Struktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny

AbstractDownload article

Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout