Articles

Jakub Żmidziński : 0000-0001-8244-5334

jzmidzinski@gmail.com

Articles

Światowe granie — motyw wiatru. Pejzaż dźwiękowy Karpat Wschodnich w prozie Stanisława Vincenza

AbstractDownload article

Karpaty Vincenza. Mit — góry — literatura

AbstractDownload article

Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska

AbstractDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, tradycja, muzyka, przyroda, Carpathians, Hutsul, tradition, music, nature

Foki Szumejowego podróże do źródeł. Pępek ziemi w ujęciu Stanisława Vincenza

AbstractDownload article

South-Eastern Carpathians, Hutsul, folklore, myth

Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza

AbstractDownload article

Tatras, prose, music, Stanisław Witkiewicz

Pieniny bez literackich pereł. O książce Anny Miśkowiec

Download article

Homer Huculszczyzny jako homo loquens

Download article

Karpaty, Huculszczyzna, Stanisław Vincenz, oralność, Carpathians, Hutsuls, Stanisław Vincenz, orality

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout