Articles

Dobrosława Antonów : 0000-0001-8545-1932

d.antonow@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Opłata skarbowa w systemie prawa PRL na przykładzie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 roku o opłacie skarbowej

AbstractDownload article

duty, fee, stamp duty, law of the Polish People’s Republic, public levy

Unifikacja opłat stemplowych w okresie rządów sanacji — ustawa z dnia 1 lipca 1926 roku o opłatach stemplowych

AbstractDownload article

interwar period, adherents of Piłsudski and the period of Piłsudski’s rule, charge, tax, stamp duties

Charakter prawny opłat publicznych na przykładzie opłaty skarbowej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout