Articles

Kamilla Termińska

Articles

Wolność i konwencja w wypowiedziach Józefa Tischnera

AbstractDownload article

Gadl stefanicki (Etiopia). Metajęzykowe wyznaczniki genotypu

AbstractDownload article

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim

AbstractDownload article

the Bible, metaphysics of a road, prototypical meaning, derived meaning, source domain, conceptualization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout