Articles

Dorota Drużyłowska : 0000-0002-1246-406X

Articles

Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

AbstractDownload article

linguistic picture of the word, phraseology, paremiology, lexeme „land”

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

AbstractDownload article

colloquial language, dictionary entry, Russian-Polish lexicography, język potoczny, artykuł hasłowy, leksykografia rosyjsko-polska

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout