Articles

Agnieszka Stawecka-Firlej

Articles

Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload article

Civil Code of Austria, Civil Code of Germany, Kingdom of Poland, marriage law, the interwar period

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout