Articles

Karol Pachnik

Articles

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractDownload article

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout