Articles

Joanna Pawlik-Czyniewska

Articles

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractDownload article

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout