Articles

Piotr Schmidt

Articles

Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji

AbstractDownload article

public procurement, personal document, document examination, contracting, KRS, CEIDG

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout