Articles

Marta Mackiewicz

m.mackiewicz@prawo.uwr.wroc.pl

Articles

Sprawozdanie: Kilka uwag o  II Zjeździe Niemcoznawców (21–23 listopada 2013 roku)

AbstractDownload article

Germany, politics, German studies, culture, Wrocław

Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego

AbstractDownload article

anarchism, issue of freedom, anarchist society, Polish political thought, anarchizm, pojęcie wolności, społeczeństwo anarchistyczne, polska myśl polityczna

Recenzja: Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499

Download article

Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2014)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout