Articles

Libor Martinek : 0000-0003-4791-6553

martinek.libor@centrum.cz

Articles

Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova

AbstractDownload article

Bohuslav Reynek, Petrkov, poezja chrześcijańska, Susanne Renaud, pisarz zapomniany, Bohuslav Reynek, Petrkov, Christian poetry, Susanne Renaud, forgotten writer

Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka

AbstractDownload article

house, home, identity, borderland literature, the Polish national minority, Czech Cieszyn Silesia, dom, ojczyzna, tożsamość, pogranicze, literatura, polska mniejszość narodowa, czeski Śląsk Cieszyński

Václav Havel v Polsku

AbstractDownload article

Václav Havel, personality, work, dramaturgy, essays, Václav Havel, osobowość, dzieło, dramaturgia, eseje

Henryk Markiewicz (1922–2013). Stručný profil významného polského literárního vědce (Libor Martinek)

Download article

Ivo Harák, „Básník Josef Suchý”. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2014

Download article

Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka

AbstractDownload article

Bohuslav Reynek, topoi, death, motives, intermotives, topos, śmierć, motywy, intermotywy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout