Articles

Barbara Oliwa

bar.oliwa@gmail.com

Articles

Ut photographema poesis. O literackich fotografiach wojennego Sarajewa w poezji bośniackiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku

AbstractDownload article

intersemiotika, poezija ratnog Sarajeva, fotografija, reportaža, fototekstualnost, intersemiotic, poetry of war, Sarajevo, photography, reportage, phototextualities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout