Articles

Флорій Бацевич : 0000-0002-6141-8318

florij@in.lviv.ua

Articles

Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского)

AbstractDownload article

абсурд, абсурдиський художній текст, «ієрогліфічна» мова, концепт, концептуалізація, absurd, absurdist literary text, “hieroglyphic language”, concept, conceptualization

Посттоталітарний дискурс: риторика, мовне втілення, пресупозиції (на матеріалі української преси кінця 90-х років XX століття–початку XXI століття)

AbstractDownload article

inertial discourse, post-totalitarian discourse, presupposition, description, expressive, инерционный дискурс, посттоталитарный дискурс, пресуппозиция, дескрипция, экспрессив

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout