Articles

Petra Stankovska

Articles

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractDownload article

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout