Articles

Natalia Palemba

Articles

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

Recenzja: Iwan Krastew Demokracja nieufnych, przeł. Michał Sutowski

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout