Articles

Tomasz Gawliczek

t.gawliczek@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej

AbstractDownload article

plant variety rights, economic criminal law, legal protection, criminal sanctions, intellectual property, industrial property, patent, trademark

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout