Articles

Krzysztof Horubski

Articles

Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe

AbstractDownload article

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej

AbstractDownload article

Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

AbstractDownload article

freedom to conduct a business, Charter of Fundamental Rights, fundamental right, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, Karta praw podstawowych, prawo podstawowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout