Articles

Igor Borkowski

igor.borkowski@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 123 > >>

Przestrzenie komunikowania

Download article

Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji

Download article

Wprowadzenie

Download article

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Wprowadzenie

Download article

Wprowadzenie

Download article

Kodować, planować, komunikować

Download article

Metody, strategie, wyniki

Download article

Co tam jest? Współczesne wizje zaświatów

Download article

Dziennikarze w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne

AbstractDownload article

Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i referowania historii. Współczesne relacje o Holocauście

AbstractDownload article

Holocaust, Shoah, journalistic techniques, reportage, interview

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout