Articles

Andrij Szkołyk : 0000-0002-8215-2715

Articles

Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybór?

AbstractDownload article

Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція

AbstractDownload article

administrative procedure, codification of law, good administration, postępowanie administracyjne, kodyfikacja prawodawstwa, dobra administracja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout