Articles

Jacek Kolbuszewski : 0000-0003-4526-3608

jacekkolbuszewski@o2.pl

Articles

Go to page: 123 > >>

Przedmowa

Download article

Zapomniany polski przekład poematu Albrechta von Hallera

AbstractDownload article

Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór

AbstractDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, history, literature, art, sacred, tourism

Alpinizm, turystyka, literatura na przełomie XIX i XX wieku — związki i zależności. Wstępny zarys problematyki

AbstractDownload article

mountains, mountaineering, literature

Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karkonoszach

AbstractDownload article

Śnieżka, Karkonosze, Koppenbücher (Śnieżka guest books), history of mountain tourism, Śnieżka, Karkonosze, Koppenbuchy (Księgi pamiątkowe Śnieżki), historia turystyki górskiej

Diorama i „Bieszkidzkie Tatry” Juliana Korsaka

AbstractDownload article

„Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…” Szkic o  Alpach w  literaturze polskiej (od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicz-Liedera)

AbstractDownload article

Czatyrdach, Krępak i Alpy. Góry w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Download article

Dwaj poeci i tatrzańskie orły

Download article

Tatry u Jana Pawła Woronicza

Download article

Wanda z gór. Spóźniona odpowiedź Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi

Download article

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout