Articles

Swietłana Iwanowa

koracn@mail.ru

Articles

Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо

AbstractDownload article

I.S. Turgenev, Rudin, Home of the Gentry, art world, synesthesia, Turgieniew, Rudin, Szlacheckie gniazdo, świat przedstawiony, synestezja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout