Articles

Katarzyna Kłosińska : 0000-0002-4171-3408

Articles

„Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji

AbstractDownload article

political language, style, stylisation, genre, programme, text, political party, język polityki, styl, stylizacja, gatunek, program, tekst, partia polityczna

„Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku

AbstractDownload article

sender, receiver, figure, ethical, pragmatic, language of politics, discourse, missionary, guide, father of the nation, professional

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout