Articles

Ewa Kozerska : 0000-0003-0820-9039

ekozerska@uni.opole.pl

Articles

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence

AbstractDownload article

democracy, civil society, the third sector, post-communism regimes, constitution, judicature

Benedykt XVI o terroryzmie

AbstractDownload article

Ratzinger, Benedict XVI, terrorism, peace, state, law

Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki "Humani generis unitas" z 1939 r.

AbstractDownload article

Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych

AbstractDownload article

law, totalitarianism, continuity, change, rule of law, symbolic forms

Polskie interpretacje totalitaryzmu. O niektórych efektach prac prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

AbstractDownload article

totalitarianism, nazism, communism, fascism, Poland, Lithuania, Slovakia

Recenzja: Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, przeł. Andrzej Wiśniewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 383

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout