Articles

Aldona Nawój-Śleszyński

Articles

Populacja więzienna w Polsce po nowelizacji systemu prawa karnego ustawą z 20 lutego 2015 roku

AbstractDownload article

reform of criminal law, structure of criminal penalties, prison population, reduction of the prison population

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w różnych systemach jej wykonywania

AbstractDownload article

conditional early release, imprisonment, systems of imprisonment, criminological forecasts, practice of conditional early release, penitentiary policy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout