Articles

Tomasz Scheffler : 0000-0002-5744-4863

tomasz.scheffler@uwr.edu.pl

Articles

Słowo wstępne

Download article

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna III

AbstractDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”

AbstractDownload article

totalitarianism, fascism, National Socialism, Kozub-Ciembroniewicz

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część ogólna

AbstractDownload article

Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki "Humani generis unitas" z 1939 r.

AbstractDownload article

Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych

AbstractDownload article

law, totalitarianism, continuity, change, rule of law, symbolic forms

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna II

AbstractDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego

AbstractDownload article

rule of law, NPD, political extremism, special forces, human rights, freedom, totalitarianism, protototalitarianism, democracy.

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwai judykatury. Część szczególna I

AbstractDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Z badań nad politycznymi relacjami niemiecko-arabskimi w okresie Trzeciej Rzeszy

AbstractDownload article

Recenzja: Heather Pringle, Plan rasy panów. Instytut naukowy Himmlera a Holokaust, przeł. Jacek Lang, Zysk i s-ka Wydawnictwo, wyd. I, Poznań 2009, ss. 382

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout