Articles

Marcin Praczyk

biirko@gmail.com

Articles

Elitaryzm środowiska polskich taterników w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie biografi i Wincentego Birkenmajera

AbstractDownload article

góry, taternictwo, historia, literatura, biografia, mountains, mountaineering in the Tatras, history, literature, biography

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout