Articles

Oleh Beley : 0000-0003-3762-5111

oleh.beley@uwr.edu.pl

Articles

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

AbstractDownload article

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

AbstractDownload article

propernames, onomastics, sacronym, religion, extralinguistic factors, nazwa własna, onomastyka, sakronim, religia, czynniki pozajęzykowe

Recenzja: Jaroslav Lipowski, "Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout