Articles

Dominika Klimek-Smęt

dominika@hektor.umcs.lublin.pl

Articles

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout