Articles

Łukasz Machaj : 0000-0002-7247-0138

l.machaj@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the United States Supreme Court’s Jurisprudence (Part I)

AbstractDownload article

freedom of speech, political extremism, The Supreme Court of the United States, the First Amendment, seditious speech, the Sedition Act

Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis

Download article

Palenie krzyży jako manifestacja konstytucyjnie chronionej wolności słowa? Z badań nad orzecznictwem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

AbstractDownload article

Faszyzm, lewica, konserwatyzm

AbstractDownload article

Fascism, political left, conservatism, United States

Sąd Najwyższy USA w amerykańskim porządku ustrojowo-politycznym

AbstractDownload article

Humanitarian intervention v. state sovereignty — some remarks from a doctrinal perspective

Download article

Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa

AbstractDownload article

Buck versus Bell, czyli eugenika w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych

AbstractDownload article

Recenzja:The Holocaust: Voices of Scholars, red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Austeria, Cracow 2009, ss. 297

Download article

Recenzja: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. David Boucher, Paul Kelly, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 732

Download article

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

AbstractDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout