Articles

Anna Bednarska-Stec

Articles

Przekład a współczesna popkulturowa narracja religijna — analiza w oparciu o amerykańskie chrześcijańskie strony internetowe

AbstractDownload article

Postawy protestantów wobec świeckich gier komputerowych. Inne spojrzenie na obecność treści religijnych w kulturze popularnej

AbstractDownload article

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractDownload article

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout