Articles

Andrzej Kostołowski

Articles

Humor i sztuka. Uwagi typ(k)ologiczne

AbstractDownload article

Irony, Humor, Dadaism, Marcel Duchamp, Fluxus, Sensibilism

Mity. Kilka tropów

AbstractDownload article

Edyp, Androgyne, Pigmalion, żywy mit, duety artystyczne, Oedipus, Pygmalion, a living myth, artistic duos

Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości

AbstractDownload article

Non-unquestionable relations: some links between conceptual art and performance (part one)

AbstractDownload article

antyformalizm, przeciw utowarowieniu sztuki, postartystyczność, sztuka postmedialna

Non-indisputable relations: selected relations of conceptual art and performance (part one)

AbstractDownload article

anti-formalism, opposition against commoditization of art, post-artistic style, post-medial art

Zawoalowana i bezpośrednia. Uwagi o feminoświatach Marii Pinińskiej-Bereś i Ewy Partum

AbstractDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

Impied and direct. Remarks on Femino-worlds of Maria Pinińska-Bereś and Ewa Partum

AbstractDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout