Articles

Katarzyna Dojwa-Turczyńska : 0000-0003-3420-7598

Articles

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych

AbstractDownload article

migracje, uchodźcy, opinia publiczna, badania sondażowe, badania jakościowe, postawy społeczne, migrations, refugees, public opinion, polls studies, qualitative studies, social attitude

Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji. Wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

cultural diversity, dispositional groups, organisations, management

Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout