Articles

Katarzyna Dojwa-Turczyńska : 0000-0003-3420-7598

katarzyna.dojwa-turczynska@uwr.edu.pl

Articles

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Service men and women as a social élite in C. Wright Mills’ theoretical approach

Download article

„Wygrani” i „przegrani”. Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu

AbstractDownload article

radni sejmików wojewódzkich, wybory parlamentarne, kariera polityczna, „wygrani”, „przegrani”, provincial assembly councillors, parliamentary elections, political career, “winners”, “losers”

Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych

AbstractDownload article

migracje, uchodźcy, opinia publiczna, badania sondażowe, badania jakościowe, postawy społeczne, migrations, refugees, public opinion, polls studies, qualitative studies, social attitude

Women in the police force. Reality and social expectations

Download article

Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji. Wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

cultural diversity, dispositional groups, organisations, management

Central Anti-corruption Bureau: from a social need to a disposition group

Download article

Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout